Till skolor

Lärare kan använda e-galleriet som en plattform i sin undervisning. I rutten Självporträtt i Pro Artibus samling kan du bekanta dig med självporträtt av flera finlandssvenska modernister. Curator Juha-Heikki Tihinens text bjuder in åskådaren att betrakta självporträtten genom teman Arbete, Blicken, Jaget, Roller och Stilar. Rutten Yngve Bäck visar verk av modernisten och koloristen Yngve Bäck (1904-1990) som är rikligt representerad i Stiftelsen Pro Artibus samling.