Om e-galleriet

Pro Artibus e-galleri utgörs av stiftelsen konstsamling. Samlingen, som idag består av över 1300 verk, växer kontinuerligt och konstverken är till stora delar långtidsdeponerade runtom i Svenskfinland hos olika allmännyttiga instanser. På detta sätt möts allmänheten av samtida- och modern konst i sin vardag. Sökningar i e-galleriet kan göras t.ex. på basen av konstnärens namn, teknik eller deponeringsplats. Man kan även genom sökningar i e-galleriet få veta vilka verk som är tillgängliga respektive deponerade.

E-galleriet tjänar även som en databank, som skolor kan nyttja i sin undervisning. För övriga konstintresserde kan e-galleriet med sitt innehåll, såsom t.ex. olika virtuella rutter vara av intresse. Här finns bl.a. en rutt som presenterar samlingens självporträtt och rutter som belyser personalens favoriter ur samlingen. Man får t.ex. veta hurudana konstverk amanuensen eller konservatorn är intresserade av och vilka nya synvinklar som har öppnats genom jobbet med samlingen. I e-galleriet presenteras också projekt som gjorts kring samlingen, som t.ex. Vi har samlat.