Stig Nyström:
Sebramotiv I-V

Sebramotiv I-V, 1994 

Olja på duk 

 

Vi sugs in i de randiga virvlarna med rasande fart. De springer, snubblar och dansar så att det flimrar för ögonen. Hjorden på grönbete i stekande sol. 

 

Stig Nyström (1924 - 2018) var en finländsk neurokirurg och professor. Han deltog i kriget. Sina konststudier genomförde han vid École Nationale Supérieure des Beaux Arts i Paris åren 1948–49, 1951 och 1953. Han verkade som gästforskare och biträdande lärare vid Harvard, och innehade den första ordinarie professuren i neurokirurgi i Uleåborg. Under hela sin yrkesverksamma karriär fortsatte han också att måla. 

Om sitt måleri sa han: 

När jag målade kunde jag komma bort lite. Och med pansarvagnarna var det så att vi kunde vara i hårda strider i två–tre dagar, sedan blev det en paus på ett par dagar före följande strid. Då fanns det tid att måla.  

 

Stig Nyström: Sebramotiv II, 1994
Stig Nyström: Sebramotiv III, 1994
Stig Nyström: Sebramotiv IV, 1994
Stig Nyström: Sebramotiv V, 1994