Honkasalo Niemi Virtanen:
ur serien Prosthetics

Ur serien Prosthetics, 2018 

Fotografi 

 

De till synes neutrala och sakliga materialen får en plötslig ny betydelse när vi via titeln förstår att den gemensamma nämnaren är protesen. Materialen kan utgöra en del av våra kroppar och ge oss en ny identitet. I vilken utsträckning är ett knä av titan en del av den jag är? Tanken svindlar inför möjligheten till utbytbara reservdelar och konfrontationen med jagets innersta väsen. 

 

Felicia Honkasalo (f. 1986), Akuliina Niemi (f. 1987) och Sinna Virtanen (f. 1987) utgör konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen. De använder sig av gränsöverskridande undersökningar från olika områden: konst, vetenskap, historia, teori och skapar mångfacetterade verk i gränslandet mellan konst, musik och teater. 

Honkasalo Niemi Virtanen: Silicone ur serien Prosthetics, 2018
Honkasalo Niemi Virtanen: Stainless Steel ur serien Prosthetics, 2018