Annika Bergvik-Forsander:
Wargame

Wargame, 2002 

blandteknik på duk 

”'Wargame' är ett verk som ingick i en svit av fyra dukar i exakt samma format och de är alla tudelade för att de ska påminna om gammaldags brädspel som man kan vika upp och ställa på soffbordet. Varje duk är alltså en spelplan på vilken ett drama kan utvecklas och spelas. Titeln ger en hänvisning om en möjlig tolkning, men är endast en option och ingen absolut sanning. Wargame anspelar på krig, spel och lek. Vid denna tidpunkt var bilden en sorts kommentar till det sociala spel som finns emellan män och kvinnor, inbegripande traditionella, närmast cementerade könsroller. Något som kan utvecklas till en destruktiv relation och påminna om ett tvåfrontskrig om det vill sig illa. De rosaröda färgerna antyder att det handlar om en kärleksrelation, men den varma färgskalan och rutmönstret dämpar dramat som kanske försiggår mellan de två parterna (på respektive duk angivna genom ett svagt antytt ansikte). De tecknade elementen har både idémässiga och kompositionsmässiga funktioner. På ett vis förstärker de tanken om att det på bilden pågår en tyst strid mellan det manliga och det kvinnliga. Man ser antydningar till vapen, ammunition, en handgranat å ena sidan. Å andra sidan läppstift, en puderdosa. Det handlar alltså om traditionella, socialt inlärda könsroller som kan vara både en börda eller en trygghet. Könsrollen som ett vapen eller ett skydd i ett socialt spel. I:et är här kanske en plats för förhandling, kommunikation, en ny chans i dramat och i ”brädspelet”. Ytligt sett så varierar mina bilder ganska mycket från projekt till projekt, men innehållsmässigt så handlar det fortfarande om det existentiella på något plan. Det idémässiga har alltid varit viktigt för mig, parat med grafisk enkelhet och en barnslig förtjusning för det tvådimensionellt platta och färgens möjligheter.” (från korrespondens juli 2018) 

Bergvik-Forsander är utbildad bildkonstnär, konstpedagog och konstvetare. Hon har hållit ett 50-tal separatutställningar och deltagit i en lång rad grupputställningar, främst i Finland men även i Tyskland, Sverige, Danmark, Norge, Österrike och Litauen. Hon har också utfört permanenta offentliga konstverk, bland annat ett 100 m2 stort fasadkonstverk till Arabiastranden i Helsingfors (2009) och hennes konstverk finns representerade i många både offentliga och privata samlingar. 

Nedan övriga verk av Annika Bergvik-Forsander som ingår i Stiftelsen Pro Artibus samling:

 

 

Annika Bergvik: Beröring, 1999
Annika Bergvik: Bomb, 1999
Annika Bergvik: Gömd, 1999
Annika Bergvik: Wargame, 2002
Annika Bergvik: Hon/Hän, 1994
Annika Bergvik: Födelsedagen, 2007