Inblickar i samlingen

Via Inblickar i samlingen presenteras olika sätt att bekanta sig med Pro Artibus konstverk. En del av presentationerna eller rutterna är ämnade för vuxna, andra för barn. Gemensamt för dem alla är dock att de erbjuder publiken nya inblickar i samlingen.